UAB „Koloro“ įgyvendina ES struktūrinėmis lėšomis finansuojamą projektą Nr. 03.3.1-LVPA-K-854-01-0068 „Skaitmeninių technologijų diegimas UAB „Koloro“.
Bendra projekto vert
ė – 483.200,00 Eur. iš kurių 217.850,00 Eur. sudaro Europos regioninės plėtros fondo lėšos.

Parama projekto įgyvendinimui suteikta pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ 03.3.1-LVPA-K-854 priemonės „Pramonės skaitmeninimas LT“.

Šiuo metu įmonės procesuose naudojama daug fizinės darbo jėgos, todėl norint sumažinti paslaugos atlikimo terminus, būtina mažinti darbo jėgos poreikį, keičiant jį automatizuotą skaitmenine linija, taip didinant įmonės gamybinius pajėgumus ir darbo našumą.

Iki projekto įmonė yra atlikusi technologinį auditą, kurio ataskaitoje matoma, jog įmonės skaitmenizavimas/automatizavimas įdiegiant atitinkamą skaitmeninę įrangą, išspręstų darbo našumo augimo problematiką.

Projekto dėka įmonėje bus įdiegta automatizuota miltelinio dažymo linija.
Projekte numatyti nauji gamybos procesus išple
čiantys, įmonės procesams pritaikyti automatizuoti įrenginiai leis pilnai išpildyti gamybos procesą, greitai ir tiksliai atlikti paslaugą sudėtingiems individualiems dirbiniams. Paslaugos teikimo trukmė sutrumpės, padidės išeiga, efektyvumas ir darbo našumas. Integruotas gamybos procesas leis optimaliai išnaudoti turimą paslaugos teikimo potencialą ir kurti didesnę pridėtinę vertę. Naujai įdiegti įrenginiai leis tą pačią paslaugą suteikti su ženkliai mažesnėmis žmogiškųjų išteklių ir laiko sąnaudomis, užtikrinant didesnes paslaugų išeigas. Ypač bus sumažinti paslaugos teikimo terminai, kurie susiformuoja dėl žmogiškųjų išteklių naudojimo procesuose ir automatizacijos stokos.

Projekto įgyvendinimo metu planuojama skaitmenizuoti 9 gamybos procesus, ir taip žymiai suefektyvinti automatizuotą paslaugų teikimą.
Projekto
įgyvendinimu įmonė sieks šių ilgalaikių tikslų: padidinti įmonės potencialą teikti naujas inovatyvius paslaugas; didinti įmonės apyvartą, darbo našumą; pradėti ir didinti eksporto apimtis; sudaryti sąlygas gerinti teikiamų paslaugų kokybę ir efektyvumą; skatinti technologinę plėtrą, diegti inovatyvias technologijas.

Projekto veiklas numatyta užbaigti 2021 m. liepos 31 d.

 

Nauji e-komercijos sprendimai UAB ,,Koloro“

UAB ,,Koloro“ nuo 2022 m. vasario mėnesio įgyvendina projektą, skirtą e-komercijos modelio diegimui įmonėje. Siekiant vykdyti pelningą veiklą Covid-19 paveiktoje rinkoje, taip pat didinti teikiamų paslaugų patrauklumą bei įmonės produktyvumą, projekto apimtyje bus sukurta elektroninė parduotuvė. Įdiegti e-komercijos sprendimai sudarys sąlygas visiems besidomintiems  įmonės prekes ir paslaugas išsirinkti bei už jas  atsiskaityti nuotoliniu būdu, taupant laiką, vengiant fizinių kontaktų. Projekto rezultatų dėka tikimasi geriau atliepti klientų poreikius ir lūkesčius, sudaryti palankias sąlygas įmonės pajamoms augti.
Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo, kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.

Projekto pavadinimas: UAB ,,Koloro“ e-komercijos modelio diegimas

Projekto numeris: 13.1.1-LVPA-K-860-01-0373

Projekto pradžia: 2022 m. vasario 16 d.

Projekto pabaiga: 2023 m. vasario 3 d.
Projekto vertė: 26.700,00 Eur (iš jų paramos lėšų – 20.025,00 Eur).